Transgender, shemale, queer, cisgender en transseksueel

Heb je je ooit afgevraagd wat nu precies het verschil is tussen een shemale en een transgender? Je bent niet de enige, deze vraag hebben wij ook gehad! Maar wees gerust, we hebben onze huiswerk gedaan en alles ontdekt wat er te weten valt over deze onderwerpen.

In dit artikel gaan we deze begrippen in duidelijke taal uitleggen, zodat je eindelijk de antwoorden krijgt die je zoekt. Lees verder en ontrafel de mysteries van genderidentiteit.

Wat is transgender zijn?

Transgender zijn betekent dat iemand zich niet identificeert met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen.

Definitie en uitleg transgender

Transgender mensen ervaren vaak een onovereenstemming tussen hun genderidentiteit en het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen. Ze kunnen ervoor kiezen om over te stappen, of te ’transiteren’ naar het gender waarmee ze zich identificeren.

Dit kan inhouden dat men zich kleedt en gedraagt in overeenstemming met hun genderidentiteit, het gebruik van hormonen om fysieke kenmerken te veranderen, of chirurgie om hun lichaam aan te passen.

De soorten overgangsmaatregelen die worden genomen, zijn afhankelijk van de individuele behoeften en wensen van elke persoon. Het is belangrijk te onderstrepen dat niet alle transgender personen dezelfde ervaringen of gevoelens zullen hebben.

Verschillen en overeenkomsten met transseksualiteit

Het verschil en de overeenkomsten tussen transseksualiteit en transgender zijn gaan we bespreken.

 • Transseksuelen voelen zich vaak vanaf jonge leeftijd al niet thuis in hun eigen lichaam, terwijl transgenders zich soms pas later op volwassen leeftijd aangetrokken voelen tot het andere geslacht.
 • Beide groepen kunnen kiezen voor een transitieproces, met ondersteuning zoals hormoontherapie of geslachtsveranderende operaties.
 • De term ’transseksueel’ wordt vaak gezien als ouderwets en zelfs beledigend, terwijl ’transgender’ een brede term is die respectvoller wordt beschouwd.
 • Zowel transseksuele als transgender mensen ervaren genderdysforie, maar niet allemaal in dezelfde mate of op dezelfde manier.
 • Genderidentiteit is een belangrijk aspect voor zowel transseksuele als transgender personen, hoewel de specifieke gevoelens en ervaringen kunnen verschillen.
 • Terwijl over het algemeen beide termen verwijzen naar individuen die zich identificeren met een gender dat verschilt van hun toegewezen sekse bij geboorte, neigt de term ’transseksueel’ meer naar personen die medische stappen ondernemen om hun fysieke verschijning te veranderen.
 • Sociale transitie speelt ook een rol voor zowel transgenders als transseksuelen – deze omvat het leven in de gewenste genderrol door middel van kledingstijlen, naamverandering, enzovoort.

Genderidentiteit vs. seksualiteit

Genderidentiteit en seksualiteit zijn twee verschillende aspecten van iemands persoonlijke identiteit. En genderidentiteit heeft betrekking op hoe iemand zich intern voelt – man, vrouw, beide of geen van beiden.

Dit kan overeenkomen met het geslacht dat bij de geboorte is toegewezen, of het kan verschillen. Seksualiteit daarentegen gaat over tot wie we ons seksueel aangetrokken voelen. Het kan homo, hetero, bi, pan, aseksueel en meer omvatten.

Het belangrijke verschil zit in het feit dat genderidentiteit draait om wie je bent, terwijl seksualiteit te maken heeft met wie je leuk vindt. Een transgender persoon kan bijvoorbeeld elke seksuele oriëntatie hebben, net zoals een cisgender persoon dat kan.

Het is dus belangrijk om te begrijpen dat deze concepten onafhankelijk zijn en niet noodzakelijk met elkaar in verband staan.

Wat betekent het om queer te zijn?

Queer zijn betekent dat je je niet identificeert als hetero of cisgender, en dat je jezelf buiten de traditionele gender- en seksualiteitsnormen plaatst.

Definitie en uitleg queer

Queer is een term die wordt gebruikt om een breed scala aan seksuele oriëntaties en genderidentiteiten te beschrijven die buiten de traditionele normen vallen. Het is een parapluterm die wordt gebruikt door mensen die zich niet identificeren als heteroseksueel of cisgender.

Queer gaat verder dan de binariteit van mannelijk en vrouwelijk en erkent dat gender in een spectrum valt. Het omvat ook mensen die zich identificeren als seksueel fluïde of genderqueer.

Queer zijn is een persoonlijke en individuele ervaring, en het is belangrijk om de voorkeuren en identiteiten van individuen te respecteren.

De betekenis van cisgender en niet-binair

Cisgender is een term die wordt gebruikt om mensen te beschrijven wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen. Dit betekent dat als iemand bijvoorbeeld bij de geboorte als meisje werd geclassificeerd en zich ook identificeert als een meisje, zij cisgender is.

Aan de andere kant verwijst niet-binair naar mensen wiens genderidentiteit niet strikt mannelijk of vrouwelijk is. Deze mensen kunnen zich identificeren als beide genders, geen van beide genders of een mix van genders.

Het is belangrijk om deze termen te begrijpen en te respecteren. omdat dit helpt om diverse genderidentiteiten te erkennen en inclusief te zijn.

Terminologie en woordenlijst

– Belangrijke termen en hun betekenis (transseksueel, transgender, MTF, cisgender, etc.)

– Uitleg over de verschillende woorden en uitdrukkingen die worden gebruikt om genderidentiteit en genderexpressie te beschrijven.

Belangrijke termen en hun betekenis (transseksueel, transgender, MTF, cisgender, etc.)

In de wereld van genderidentiteit zijn er veel termen en definities die belangrijk zijn om te begrijpen. We hebben een handige woordenlijst samengesteld om je te helpen deze complexe en verschillende identiteiten beter te begrijpen.

TermDefinitie
TransseksueelEen persoon die zich identificeert met het geslacht dat tegengesteld is aan het geslacht dat bij de geboorte is toegewezen, en die vaak medische interventies ondergaat, zoals hormoontherapie of chirurgie, om zijn lichaam in overeenstemming te brengen met dit gender.
TransgenderEen overkoepelende term voor iedereen wiens genderidentiteit verschilt van het geslacht dat ze bij de geboorte kregen toegewezen. Dit kan mensen omvatten die zich als man of vrouw identificeren, maar ook mensen die zich als non-binair, genderqueer, genderfluid en meer identificeren.
MTFEen afkorting voor ‘male-to-female’, wat betekent dat iemand die bij de geboorte als man werd aangemerkt, zich identificeert en leeft als vrouw.
CisgenderEen term voor mensen wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat ze bij de geboorte kregen toegewezen.

Dit zijn slechts enkele termen in de wereld van genderidentiteit. Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen uniek is en dat deze termen niet noodzakelijkerwijs op iedereen van toepassing zijn. Respecteer altijd de termen en identiteiten die mensen voor zichzelf kiezen.

Het verschil tussen transgender en transseksueel

Transgender zijn is een overkoepelende term die verwijst naar personen wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen, terwijl transseksueel specifiek verwijst naar personen die medische stappen hebben ondernomen om hun geslacht te veranderen.

Definitie en uitleg

Transgender zijn betekent dat iemands genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen. Het is belangrijk op te merken dat transgender een overkoepelende term is die mensen kan omvatten die verschillende genderidentiteiten hebben, zoals transgender mannen, transgender vrouwen en non-binaire personen.

Een shemale daarentegen is een verouderde term die vaak wordt gebruikt om een persoon te beschrijven die zowel mannelijke als vrouwelijke lichaamskenmerken heeft. Het is echter belangrijk om te weten dat deze term als beledigend kan worden ervaren en daarom raden we aan om deze niet te gebruiken.

Het begrijpen van deze definities en uitleg is essentieel voor het respecteren en erkennen van de identiteit van transgender personen.

Voorbeelden en illustraties

Hier zijn enkele voorbeelden en illustraties om het verschil tussen een shemale en een transgender beter te begrijpen:

 1. Een shemale verwijst meestal naar een persoon die biologisch mannelijke geslachtskenmerken heeft (zoals penis en testikels) maar zich identificeert als vrouwelijk. Aan de andere kant verwijst transgender naar een persoon wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen. Dit kan zowel mannen als vrouwen omvatten die hun genderexpressie willen veranderen.
 2. Het transitieproces van transgender personen omvat vaak sociale, medische en/of juridische stappen om hun uiterlijk, lichaamskenmerken en wettelijke geslacht te veranderen, zodat ze beter overeenkomen met hun innerlijke genderidentiteit.
 3. Shemales worden soms ook ladyboys genoemd, vooral in landen zoals Thailand waar deze term gebruikt wordt om te verwijzen naar transgender vrouwen. Het gebruik van de term “shemale” kan echter controversieel zijn omdat het als denigrerend of objectiverend wordt beschouwd.
 4. Het is belangrijk om respectvolle taal te gebruiken bij het praten over genderidentiteit en mensen respectvol te benaderen door hun zelfgekozen naam en voornaamwoorden te gebruiken.
 5. Er zijn veel organisaties en bronnen beschikbaar voor meer informatie over genderidentiteit, inclusief LGBTQ+-vriendelijke gemeenschappen en hulporganisaties die steun bieden aan transgenders.
verschil shemale transgender

Voorwaarden om te kennen bij het daten van een transvrouw

Informatie over chirurgie en hormoontherapie kan nuttig zijn bij het daten van een transvrouw.

Informatie over chirurgie en hormoontherapie

Tijdens het transitieproces van een transgender persoon kan chirurgie en hormoontherapie een rol spelen. Chirurgie kan helpen bij het veranderen van lichaamskenmerken om overeen te komen met de gewenste genderidentiteit.

Dit kan onder andere borstvergroting of -verwijdering, geslachtsoperaties en andere cosmetische ingrepen omvatten. Hormoontherapie kan ook worden gebruikt om secundaire geslachtskenmerken te ontwikkelen die passen bij de gewenste genderidentiteit.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle transgender personen ervoor kiezen om chirurgie of hormoontherapie te ondergaan, omdat iedereen zijn eigen unieke transitiepad heeft.

Cross dressers en drag queens

Cross dressers en drag queens zijn individuen die zich verkleden in kleding en kostuums die traditioneel geassocieerd worden met het andere geslacht. En Cross dressers doen dit vaak als expressie van hun persoonlijke genderidentiteit en uitdrukking, terwijl drag queens dit vaak doen als een artistieke en theatrale manifestatie.

Ze gebruiken kleding, make-up en accessoires om een ander gender uit te beelden en dragen vaak overdreven glamourous outfits. Het is belangrijk op te merken dat niet alle cross dressers of drag queens transgender zijn.

Ze kunnen cisgender zijn, wat betekent dat hun genderidentiteit overeenkomt met hun biologische geslacht. Het verkennen van cross dressing en drag queen culturen kan ons helpen om genderdiversiteit beter te begrijpen en te waarderen.

Verschillende termen: shemale, ladyboy en transseksueel

– Een van de onderwerpen die vaak voor verwarring zorgen als het gaat om transgender zijn, zijn de termen “shemale”, “ladyboy” en “transseksueel”.

Uitleg en betekenis

Shemale, ladyboy en transseksueel zijn termen die soms worden gebruikt om te verwijzen naar mensen die zich identificeren als transgender. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat deze termen controversieel kunnen zijn en vaak als beledigend worden ervaren.

Het gebruik van deze woorden kan transfobie en discriminatie versterken. We moeten streven naar respectvol taalgebruik en anderen identificeren zoals ze zichzelf identificeren. Het is essentieel om te onthouden dat iemands genderidentiteit persoonlijk is en het niet aan ons is om een term op hen te projecteren zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

In plaats daarvan kunnen we openstaan voor educatie en luisteren naar wat anderen ons vertellen over hun eigen ervaringen en identiteiten.

Waarom sommige termen controversieel zijn

Sommige termen, zoals shemale en ladyboy, zijn controversieel omdat ze als denigrerend en beledigend worden ervaren door transgenders. Deze termen kunnen worden gezien als objectiverend en stereotyperend, waardoor het individu gereduceerd wordt tot slechts een seksueel object.

Het is belangrijk om respectvolle taal te gebruiken en de voorkeurstermen te gebruiken die door de persoon zelf worden gekozen om hun genderidentiteit uit te drukken. Het begrijpen en respecteren van de juiste terminologie is essentieel om bij te dragen aan een inclusieve en ondersteunende samenleving voor iedereen.

Wanneer en hoe gebruik je bepaalde termen?

We bespreken het belang van respectvol taalgebruik en hoe je de juiste termen kunt identificeren voor individuen.

Het belang van respectvol taalgebruik

We begrijpen allemaal dat respectvol taalgebruik belangrijk is, vooral wanneer we praten over onderwerpen zoals genderidentiteit en seksualiteit. Het gebruik van de juiste woorden en terminologie is essentieel om anderen te respecteren en begrip te tonen.

Door respectvol taalgebruik te hanteren, kunnen we bijdragen aan een inclusieve en veilige omgeving voor iedereen. Het betekent dat we gevoelige uitdrukkingen en termen vermijden die kwetsend kunnen zijn voor mensen die transgender zijn of zich anders identificeren dan het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen.

Door bewust te zijn van onze woorden en uitdrukkingen, kunnen we bijdragen aan een positief en respectvol gesprek rondom genderdiversiteit.

Het identificeren van de juiste termen voor iemand

Het is belangrijk om respectvolle en inclusieve taal te gebruiken bij het praten over genderidentiteit en transgender personen. Het identificeren van de juiste termen voor iemand kan soms verwarrend zijn, maar door open te staan voor educatie en begrip kunnen we anderen respecteren en erkennen zoals ze zijn.

Het is essentieel om naar mensen te luisteren en hen zelf te laten bepalen welke termen ze verkiezen. Het is niet aan ons om te oordelen of labels op te leggen, maar om anderen met respect en acceptatie te behandelen.

Tips voor meer informatie

Blijf openstaan voor educatie en zoek naar betrouwbare bronnen die meer informatie geven over transgenderidentiteit en -ervaringen.

Advies voor verdere educatie

We willen je graag adviseren over verdere educatie op het gebied van genderidentiteit en transgender. Hier zijn een paar tips om je te helpen meer inzicht te krijgen:

 1. Lees boeken en artikelen: Er zijn veel geweldige bronnen beschikbaar die specifiek ingaan op transgenderkwesties, genderidentiteit en queer-theorie. Door te lezen kun je je kennis vergroten en verschillende perspectieven ontdekken.
 2. Volg online cursussen of webinars: Er zijn verschillende instanties en organisaties die online cursussen en webinars aanbieden over transgenderthema’s. Dit kan variëren van basiskennis tot meer gespecialiseerde onderwerpen.
 3. Praat met mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap: Een uitstekende manier om meer te leren over transgender is door te luisteren naar de verhalen en ervaringen van mensen binnen de gemeenschap zelf. Wees respectvol, open-minded en bereid om te luisteren.
 4. Volg sociale media-accounts van transactivisten: Sociale media is een krachtig medium waar veel transactivisten hun kennis en ervaring delen. Door hen te volgen, kun je dagelijks geïnformeerd worden over diverse thema’s.
 5. Bezoek lokale LGBTQ+-organisaties of bijeenkomsten: Veel steden hebben LGBTQ+-organisaties die informatieve bijeenkomsten organiseren over uiteenlopende onderwerpen. Hier krijg je niet alleen informatie, maar kun je ook andere gelijkgestemde individuen ontmoeten.
 6. Vraag om advies aan professionals: Als je specifieke vragen hebt of dieper wilt ingaan op bepaalde onderwerpen, kun je contact opnemen met professionals zoals psychologen, seksuologen of genderexperts. Zij kunnen je deskundig advies en begeleiding geven.
 7. Blijf open-minded en blijf leren: Het belangrijkste is om altijd open te staan voor nieuwe informatie en inzichten. Genderidentiteit is een complex onderwerp dat voortdurend evolueert, dus blijf nieuwsgierig en bereid om te blijven leren.

Nuttige bronnen en organisaties

We hebben een aantal nuttige bronnen en organisaties verzameld die je kunnen helpen om meer te weten te komen over het onderwerp van shemales en transgenders:

 1. Transgender Netwerk Nederland – Deze organisatie biedt ondersteuning, informatie en belangenbehartiging voor transgenderpersonen in Nederland.
 2. COC Nederland – Het COC is de belangenvereniging voor LHBTI+-personen in Nederland. Ze hebben verschillende werkgroepen en informatiebronnen over transgenderzaken.
 3. Trans Amsterdams Inloophuis (TAI) – Dit inloophuis in Amsterdam biedt een veilige plek waar transgenders elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen.
 4. Genderstichting – De Genderstichting zet zich in voor betere zorg en begeleiding voor transgenderpersonen. Ze bieden trainingen en advies aan professionals in de zorgsector.
 5. Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit – Het kenniscentrum van Rutgers heeft verschillende publicaties over genderdiversiteit en seksualiteit, inclusief informatie over transgenderzaken.
 6. Transvisie Zorg – Deze organisatie biedt medische begeleiding en psychosociale ondersteuning aan transgenderpersonen tijdens het transitieproces.
 7. TNN Jongerenwerkgroep Transvisie & Shelfaerds – Een groep jongeren die bijeenkomsten organiseert voor jonge transgenders om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en steun te vinden.
 8. Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang & Achterlating (LKHA) – Een organisatie die hulp en advies biedt aan transgenders uit culturele gemeenschappen die te maken hebben (gehad) met huwelijksdwang of achterlating.

Conclusie en boodschap tegen transfobie

We hebben nu besproken wat het verschil is tussen een shemale en een transgender. Het is belangrijk om te begrijpen dat transgender een overkoepelende term is die verwijst naar mensen met een andere genderidentiteit dan hun geboortegeslacht, terwijl shemale een term is die soms gebruikt wordt om te verwijzen naar transvrouwen met bepaalde lichaamskenmerken.

Het is essentieel om respectvolle taal te gebruiken en de juiste termen te gebruiken om iemands identiteit te erkennen. Laten we een boodschap van inclusiviteit verspreiden en strijden tegen transfobie.

Wil jij in contact komen met een shemale of een transgender? Bekijk dan onze contactadvertenties.


Heelgraag, 36 jaar, woont in Noord-Holland

Wanhopig, 34 jaar, woont in Zuid-Holland

Orallove, 33 jaar, woont in Limburg

Carriexl, 28 jaar, woont in Noord-Holland

analvv, 37 jaar, woont in Drenthe

Sascha_48414, 32 jaar, woont in Zuid-Holland

Wetty, 33 jaar, woont in Flevoland

Likebigballs, 31 jaar, woont in Zuid-Holland

Barbiepam, 29 jaar, woont in Groningen

ZIninjee, 32 jaar, woont in Overijssel

LisaTrans, 36 jaar, woont in Noord-Holland

Veraaa, 36 jaar, woont in Noord-Brabant

Veelgestelde Vragen

Wat is een shemale?

Een shemale is een persoon die wordt geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken.

Wat is een transgender?

Een transgender persoon is iemand wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte is toegewezen.

Wat is het verschil tussen een shemale en een transgender?

Het verschil tussen een shemale en een transgender is dat een shemale wordt geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, terwijl transgender mensen hun geslachtsidentiteit ervaren als anders dan het geslacht toegewezen bij de geboorte.

Welke term wordt vaker gebruikt in de maatschappij: shemale of transgender?

In de maatschappij wordt de term transgender vaker gebruikt dan de term shemale, omdat het een meer algemeen geaccepteerde en inclusieve term is.

Hoe moet ik personen die zich identificeren als shemale of transgender respectvol benaderen?

Om respectvol om te gaan met personen die zich identificeren als shemale of transgender, is het belangrijk om hun gekozen naam en voornaamwoorden te gebruiken en open te staan ​​voor het leren en begrijpen van hun ervaringen en identiteit.